Organisatie

Wilt u meer informatie over onze leden of over het Badminton Business Netwerk dan kunt u terecht bij:

 

Bestuur:

Rob Taconis. voorzitter
email

Rob Taconis


 

 

 

 

 

Mark Leenders, penningmeester
email


 

 

 
 
 
Kees Blonk. bestuurslid
email
 
Phyllis en Vincent van Hagenstein, duo bestuurslid
email
 
Alex van de Kolk, bestuurlid
email
 
Jos Esveld, adviseur
 
 

Bankgegevens
NL25 ABNA 0451 1160 70 t.n.v. Badminton Business Netwerk