Nieuwsbrief Alle Leden Badminton Business Netwerk

Nieuwe initiatieven BBN

Logo BBN

Geachte leden van het Badminton Business Netwerk, beste sportvrienden,

Badminton Business Netwerk (BBN) neemt nieuwe initiatieven om badminton nog meer op de kaart te zetten.

Dit is hard nodig. Badminton heeft het moeilijk; subsidies blijven uit, NOCNSF heeft wel weer iets toegezegd, maar zeker niet voldoende, sponsoring wordt steeds minder, ledental loopt terug, etc.

Ook bij BBN ervaren wij mindere tijden. Maar tijdens de laatste Yonex Dutch Open hebben wij met een aantal bestuurders en leden besloten een herstart te maken. Wij zijn te veel badmintonvriend om lijdzaam toe te kijken.

Met een nieuw bestuur, dat aangevuld is met een aantal jeugdige, enthousiaste leden, willen wij onze bijdrage aan badminton weer een ‘boost’ geven.

Wat wij ook willen is dat BBN-leden zich weer thuis gaan voelen bij badminton, maar ook bij elkaar. Wij hebben hiervoor een plan opgesteld, dat we het komende jaar willen realiseren. Hier volgt een aantal activiteiten:

  • De BBN-site wordt regelmatig geüpdate en bijgehouden voor een professionelere uitstraling
  • Presentatie van leden op deze site
  • Bezoek aan een internationaal toernooi gecombineerd met een nevenactiviteit
  • Tijdens de komende NK in Almere willen wij onze plannen verder bekend maken tijdens een buffet (voor de NK ontvangt u binnenkort een uitnodiging)
  • Inbreng van ideeën van BBN-leden zijn natuurlijk van harte welkom. Deze worden met de betreffende leden besproken en bekeken of en hoe het een en ander gerealiseerd kan worden.

Het doel is nog steeds om met name jeugdtopsport te ondersteunen; van onze jeugd moeten wij het immers in de toekomst hebben.

Wij kunnen ons doel niet bereiken zonder de steun van onze leden. Om dit te maximaliseren richten wij ons ook graag tot onze leden, oud-leden, oud-internationals en badmintonverenigingen.

Hopelijk kunnen wij in 2017 weer op uw steun rekenen!
 

Hartelijke groet,

Badminton Business Netwerk
Namens het bestuur
Rob Taconis (voorzitter)
Mark Leenders (penningmeester)
Alex van de Kolk (bestuurslid)
Kees Blonk (bestuurslid)
Phyllis en Vincent Hagenstein (samen bestuurslid)

 

 

« Terug