Nieuwsbrief Alle Leden Badminton Business Netwerk

Badminton Business Netwerk ondersteunt Noord Brabantse Badminton Jeugdselectie

 De selectie van de NBBJ

Het Badminton Business Netwerk (BBN), een vereniging van tientallen bedrijven en particulieren die de badmintonsport een warm hart toedragen en financieel ondersteunen, heeft besloten de Noord Brabantse Badminton Jeugdselectie (NBBJ) financieel te ondersteunen als één van de NBBJ’s sponsors.

Commentaar Joost van Klink, voorzitter van het BBN (www.b-b-n.nl):
Ons doel is het stimuleren van de badmintonsport. In 2008 willen we ons in onze ondersteuning vooral richten op jeugdbadminton. Er zijn in Nederland de laatste jaren een aantal particuliere initiatieven genomen om jeugdbadminton op een hoger plan te brengen. De NBBJ heeft als doel beginnende badmintontalenten op te leiden en te begeleiden van de prestatiesport naar topsport in de toekomst. De NBBJ vervult hiermee een belangrijke brugfunctie en zorgt voor een blijvende aantrekkingskracht van badminton op sportieve jeugd. Onder de Stichting NBBJ vallen de volgende activiteiten: NBBJ selectietraining, Badmintonschool Boxtel en Zuid-Nederlandse Badmintonacademy. De professionele en transparante manier waarop de NBBJ is georganiseerd is een voorbeeld voor andere sportorganisaties. Wij nodigen iedereen uit om de website www.nbbj.nl te bezoeken en hiervan kennis te nemen.

Commentaar manager Jan van Riel, NBBJ :
De Noord-Brabantse Badminton Jeugdselectie is het eerste vangnet tussen jonge getalenteerde clubspelers en het opleidingstraject van de NBB richting topsport. Het inrichten van een kwalitatief hoogstaande selectietraining is bepaald geen “sinecure”, zeker niet in financieel opzicht. De NBBJ is dan ook verheugd, dat het Badminton Business Netwerk ons financieel wenst te ondersteunen. Wij willen het BBN hiervoor hartelijk danken en zullen het bedrag aanwenden voor de aanschaf van extra trainingsmiddelen. Wij zijn ons ervan bewust, dat de professionele organisatie, die de afgelopen vijf jaar is neergezet door de NBBJ, mede aanleiding is geweest voor het BBN, om ons te ondersteunen. Het spreekt voor zich, dat we de kennis en expertise, die de afgelopen jaren is opgedaan, graag met anderen willen delen. Met name met diegene, die een soortgelijk initiatief van de grond willen tillen. U kunt hiervoor altijd contact opnemen met de Leon Florentinus (hoofdtrainer@nbbj.nl) of met Jan van Riel (manager@nbbj.nl)

« Terug