Nieuwsbrief Alle Leden Badminton Business Netwerk

Het BBN wenst u een goede zomer!

Beste Badmintonvrienden,

Alvorens mijn zomervakantie begint, vraag ik uw aandacht voor het volgende.
 
Uitstapje Mechelen
Een aantal leden heeft nog niet gereageerd op onze uitnodiging voor de gezellige en feestelijke sport- en cultuurreis naar Mechelen en de Belgische Internationale Badminton Kampioenschappen op zondag 7 september 2008, die wordt georganiseerd vanwege het 15 jarig bestaan van het Badminton Business Netwerk (BBN). Graag uw reaktie.  Zie het bericht op onze website voor meer informatie.
 
Projecten
Het bestuur heeft besloten de Noord Brabantse Badminton Jeugdselectie en de Amersfoortse Badminton Academie financieel te ondersteunen. Publiciteit daarover volgt aan het begin van het nieuwe seizoen in september.
 
Dutch Open - wees welkom en werf leden!
Op 15, 16, 17, 18 en 19 oktober 2008 vindt in Almere weer het Dutch Open plaats. Voor ons een van de belangrijkste bijeenkomsten van het jaar. Wij zijn bezig met een aardig programma en ik hoop u daar op vrijdag, zaterdag of zondag te ontmoeten.
Daarnaast hoop ik dat u van de gelegenheid gebruik maakt om (mogelijke) nieuwe leden te introduceren. Geef mij hun namen door en er liggen vrijkaarten voor hen klaar. Mocht u behoefte hebben aan een concept uitnodiging, dan kunt u die via deze link bereiken.
 
Tot slot
Een persoonlijke noot: ik ga eind augustus onder het mes vanwege een afgescheurde kruisband (opgelopen tijdens een badmintonpartij), ik hoop dat ik er op 7 september bij kan zijn in Mechelen (met krukken). Zo niet, dan zie ik u in ieder geval bij de Dutch Open in oktober.
 
Met zomerse sportgroet,
 
Joost van Klink

« Terug